Nr karty: 94/2021
Drukuj Data publikacji : 2021-04-12 11:28:24
Data modyfikacji : 2021-04-12 11:28:24
Zmodyfikowane przez : Barbara Ostałowska
Dokument
1.
Rodzaj dokumentu
Wnioski o wydanie decyzji
2.
Temat dokumentu
Ochrona powietrza
3.
Nazwa dokumentu
Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza złożony przez Sicher Bautechnik Sp. z o.o., ul. Milenijna 12/14, 97-200 Tomaszów Maz.
4.
Zakres przedmiotowy dokumentu
Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza złożony przez Sicher Bautechnik Sp. z o.o., ul. Milenijna 12/14, 97-200 Tomaszów Maz.
Obszar którego dokument dotyczy
5.
Województwo
łódzkie
6.
Powiat
tomaszowski
7.
Gmina
Tomaszów Mazowiecki
Sprawa
8.
Znak sprawy
ZRO.6224.6.2021
9.
Dokument wytworzył
Anna Mospinek - pełnomocnik Sicher Bautechnik Sp. z o.o.
10.
Data wpływu dokumentu
2021-03-24
11.
Data wydania dokumentu
12.
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy
13.
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania
14.
Nazwa organu
Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Maz.
15.
Siedziba
ul. Św. Antoniego 41
16.
Telefon
724 21 27 wew. 270
17.
Email
bostalowska@powiat-tomaszowski.pl
18.
Dokument uległ zniszczeniu
NIE
Wersja elektroniczna
19.
Załączniki
Pozostałe informacje
20.
Czy dokument jest ostateczny
TAK
21.
Data zamieszczenia dokumentu
2021-04-12
22.
Uwagi
Zastrzerzenia dotyczące udostepniania informacji
23.
Informacja może być udostepniona
TAK
24.
Podstawa prawna zastrzeżenia udostepnienia
25.
Zakres udostepnienia
Numery kart innych dokumentow w sprawie
26.
Numer sprawy (nr karty/rok)
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!