Nr karty: 89/2021
Drukuj Data publikacji : 2021-04-01 12:04:38
Data modyfikacji :
2021-04-01 12:06:43

Zmodyfikowane przez : Martyna Koziarska
Dokument
1.
Rodzaj dokumentu
Wnioski o wydanie decyzji
2.
Temat dokumentu
Inne
3.
Nazwa dokumentu
wniosek o pozwolenie na budowę
4.
Zakres przedmiotowy dokumentu
wniosek o pozwolenie na budowę hali montażu przyczep wraz z częścią socjalno - biurową oraz instalacjami i urządzeniami budowlanymi na działkach o nr ewid. 736, 645/6 i 645/7 położonych w obrębie ewid. Lubochnia Dworska, gm. Lubochnia
Obszar którego dokument dotyczy
5.
Województwo
łódzkie
6.
Powiat
tomaszowski
7.
Gmina
Lubochnia
Sprawa
8.
Znak sprawy
WAB.6740.141.2020
9.
Dokument wytworzył
TOMPLAN Sp. z o.o.
10.
Data wpływu dokumentu
2021-03-04
11.
Data wydania dokumentu
12.
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy
13.
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania
14.
Nazwa organu
Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim
15.
Siedziba
ul. św. Antoniego 41, 97-200 Tomaszów Maz.
16.
Telefon
44 7242750
17.
Email
mkoziarska@powiat-tomaszowski.pl
18.
Dokument uległ zniszczeniu
NIE
Wersja elektroniczna
19.
Załączniki
Pozostałe informacje
20.
Czy dokument jest ostateczny
TAK
21.
Data zamieszczenia dokumentu
2021-04-01
22.
Uwagi
Zastrzerzenia dotyczące udostepniania informacji
23.
Informacja może być udostepniona
TAK
24.
Podstawa prawna zastrzeżenia udostepnienia
25.
Zakres udostepnienia
Numery kart innych dokumentow w sprawie
26.
Numer sprawy (nr karty/rok)
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!