Nr karty: 310/2023
Drukuj Data publikacji : 2023-11-20 09:07:58
Data modyfikacji : 2023-11-20 09:07:58
Zmodyfikowane przez : Kabzińska Renata
Dokument
1.
Rodzaj dokumentu
Decyzje
2.
Temat dokumentu
Inne
3.
Nazwa dokumentu
decyzja nr 681/2023 Starosty Tomaszowskiego o pozwoleniu na budowę
4.
Zakres przedmiotowy dokumentu
budowa budynku inwentarskiego - kurnika o obsadzie 18500 sztuk brojlerów
Obszar którego dokument dotyczy
5.
Województwo
łódzkie
6.
Powiat
tomaszowski
7.
Gmina
Tomaszów Mazowiecki
Sprawa
8.
Znak sprawy
WAB.6740.542.2023
9.
Dokument wytworzył
Starosta Tomaszowski
10.
Data wpływu dokumentu
2023-11-17
11.
Data wydania dokumentu
2023-11-17
12.
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy
13.
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania
14.
Nazwa organu
Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim
15.
Siedziba
ul. Św. Antoniego 41
16.
Telefon
17.
Email
18.
Dokument uległ zniszczeniu
NIE
Wersja elektroniczna
19.
Załączniki
Pozostałe informacje
20.
Czy dokument jest ostateczny
NIE
21.
Data zamieszczenia dokumentu
2023-11-20
22.
Uwagi
Zastrzerzenia dotyczące udostepniania informacji
23.
Informacja może być udostepniona
TAK
24.
Podstawa prawna zastrzeżenia udostepnienia
25.
Zakres udostepnienia
Numery kart innych dokumentow w sprawie
26.
Numer sprawy (nr karty/rok)
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!