Nr karty: 309/2023
Drukuj Data publikacji : 2023-11-16 08:29:18
Data modyfikacji :
2023-11-16 08:36:42

Zmodyfikowane przez : Chmielewska Beata
Dokument
1.
Rodzaj dokumentu
Wnioski o wydanie decyzji
2.
Temat dokumentu
Ochrona zwierząt oraz roślin
3.
Nazwa dokumentu
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów
4.
Zakres przedmiotowy dokumentu
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew rosnących na terenie działki nr ewid. 689/3 obręb 13 przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim.
Obszar którego dokument dotyczy
5.
Województwo
łódzkie
6.
Powiat
tomaszowski
7.
Gmina
Tomaszów Mazowiecki
Sprawa
8.
Znak sprawy
ZRO.6120.133.2023
9.
Dokument wytworzył
Tomaszowskie Centrum Sportu Sp. z o.o.
10.
Data wpływu dokumentu
2023-11-14
11.
Data wydania dokumentu
12.
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy
13.
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania
14.
Nazwa organu
Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Maz.
15.
Siedziba
ul.św. Antoniego 41
16.
Telefon
0447242750 wew.205
17.
Email
bchmielewska@powiat-tomaszowski.pl
18.
Dokument uległ zniszczeniu
NIE
Wersja elektroniczna
19.
Załączniki
Pozostałe informacje
20.
Czy dokument jest ostateczny
TAK
21.
Data zamieszczenia dokumentu
2023-11-16
22.
Uwagi
Zastrzerzenia dotyczące udostepniania informacji
23.
Informacja może być udostepniona
TAK
24.
Podstawa prawna zastrzeżenia udostepnienia
25.
Zakres udostepnienia
Numery kart innych dokumentow w sprawie
26.
Numer sprawy (nr karty/rok)
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!