Nr karty: 304/2023
Drukuj Data publikacji : 2023-11-13 12:37:56
Data modyfikacji :
2023-11-15 12:30:25

Zmodyfikowane przez : Kaniosz Joanna
Dokument
1.
Rodzaj dokumentu
Wnioski o wydanie decyzji
2.
Temat dokumentu
Inne
3.
Nazwa dokumentu
pozwolenie na budowę
4.
Zakres przedmiotowy dokumentu
Pozwolenie na budowę budynku biurowego wraz z instalacjami i urządzeniami budowlanymi
Obszar którego dokument dotyczy
5.
Województwo
łódzkie
6.
Powiat
tomaszowski
7.
Gmina
Czerniewice
Sprawa
8.
Znak sprawy
WAB.6740.468.2023
9.
Dokument wytworzył
LIZBONA PV Sp. Z.O.O.
10.
Data wpływu dokumentu
2023-08-28
11.
Data wydania dokumentu
12.
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy
13.
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania
14.
Nazwa organu
Starosta Tomaszowski
15.
Siedziba
ul. Św. Antoniego 41
16.
Telefon
447443107
17.
Email
18.
Dokument uległ zniszczeniu
NIE
Wersja elektroniczna
19.
Załączniki
Pozostałe informacje
20.
Czy dokument jest ostateczny
TAK
21.
Data zamieszczenia dokumentu
2023-11-13
22.
Uwagi
Zastrzerzenia dotyczące udostepniania informacji
23.
Informacja może być udostepniona
TAK
24.
Podstawa prawna zastrzeżenia udostepnienia
25.
Zakres udostepnienia
Numery kart innych dokumentow w sprawie
26.
Numer sprawy (nr karty/rok)
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!