Nr karty: 303/2023
Drukuj Data publikacji : 2023-11-13 11:57:28
Data modyfikacji : 2023-11-13 11:57:28
Zmodyfikowane przez : Chmielewska Beata
Dokument
1.
Rodzaj dokumentu
Decyzje
2.
Temat dokumentu
Ochrona zwierząt oraz roślin
3.
Nazwa dokumentu
Zezwolenie na wycinkę drzew
4.
Zakres przedmiotowy dokumentu
Zezwolenie na usunięcie 6 szt. drzew rosnących na działce o nr ewid. 167 obręb Liciążna - pas drogi wewnętrznej, gm. Inowłódz.
Obszar którego dokument dotyczy
5.
Województwo
łódzkie
6.
Powiat
tomaszowski
7.
Gmina
Inowłódz
Sprawa
8.
Znak sprawy
ZRO.6120.105.2023
9.
Dokument wytworzył
Starosta Tomaszowski
10.
Data wpływu dokumentu
11.
Data wydania dokumentu
2023-11-13
12.
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy
13.
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania
14.
Nazwa organu
Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Maz.
15.
Siedziba
ul.św. Antoniego 41
16.
Telefon
0447242750 wew.205
17.
Email
bchmielewska@powiat-tomaszowski.pl
18.
Dokument uległ zniszczeniu
NIE
Wersja elektroniczna
19.
Załączniki
Pozostałe informacje
20.
Czy dokument jest ostateczny
TAK
21.
Data zamieszczenia dokumentu
2023-11-13
22.
Uwagi
Zastrzerzenia dotyczące udostepniania informacji
23.
Informacja może być udostepniona
TAK
24.
Podstawa prawna zastrzeżenia udostepnienia
25.
Zakres udostepnienia
Numery kart innych dokumentow w sprawie
26.
Numer sprawy (nr karty/rok)
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!