Nr karty: 181/2021
Drukuj Data publikacji : 2021-07-01 16:31:58
Data modyfikacji : 2021-07-01 16:31:58
Zmodyfikowane przez : Barbara Ostałowska
Dokument
1.
Rodzaj dokumentu
Wnioski o wydanie decyzji
2.
Temat dokumentu
Ochrona powietrza
3.
Nazwa dokumentu
Wniosek z dnia 25.06.2021 r. znak TC-729/63/21 Zakładu Gospodarki w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 136, 97-200 Tomaszów Maz. o zmianę zezwolenia z dnia 15.03.2015 r., znak: ZRO.6226.2.2015 na emisję gazów cieplarnianych z instalacji do produkcji ciepła na potrzeby budownictwa mieszkaniowego i instytucji miasta Tomaszowa Mazowieckiego podłączonych do sieci ciepłowniczej.
4.
Zakres przedmiotowy dokumentu
Wniosek z dnia 25.06.2021 r. znak TC-729/63/21 Zakładu Gospodarki w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 136, 97-200 Tomaszów Maz. o zmianę zezwolenia z dnia 15.03.2015 r., znak: ZRO.6226.2.2015 na emisję gazów cieplarnianych z instalacji do produkcji ciepła na potrzeby budownictwa mieszkaniowego i instytucji miasta Tomaszowa Mazowieckiego podłączonych do sieci ciepłowniczej.
Obszar którego dokument dotyczy
5.
Województwo
łódzkie
6.
Powiat
tomaszowski
7.
Gmina
Tomaszów Mazowiecki
Sprawa
8.
Znak sprawy
ZRO.6226.4.2021
9.
Dokument wytworzył
Zakładu Gospodarki w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o.
10.
Data wpływu dokumentu
2021-06-25
11.
Data wydania dokumentu
12.
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy
13.
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania
14.
Nazwa organu
Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Maz.
15.
Siedziba
ul. Św. Antoniego 41
16.
Telefon
44 724 21 27 wew. 270
17.
Email
bostalowska@powiat-tomaszowski.pl
18.
Dokument uległ zniszczeniu
NIE
Wersja elektroniczna
19.
Załączniki
Pozostałe informacje
20.
Czy dokument jest ostateczny
TAK
21.
Data zamieszczenia dokumentu
2021-07-01
22.
Uwagi
Zastrzerzenia dotyczące udostepniania informacji
23.
Informacja może być udostepniona
TAK
24.
Podstawa prawna zastrzeżenia udostepnienia
25.
Zakres udostepnienia
Numery kart innych dokumentow w sprawie
26.
Numer sprawy (nr karty/rok)
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!