Nr karty: 180/2021
Drukuj Data publikacji : 2021-07-01 12:47:48
Data modyfikacji : 2021-07-01 12:47:48
Zmodyfikowane przez : Barbara Ostałowska
Dokument
1.
Rodzaj dokumentu
Wnioski o wydanie decyzji
2.
Temat dokumentu
Ochrona powietrza
3.
Nazwa dokumentu
Wniosek FRITO LAY Sp. z o.o., ul. Zamoyskiego 24/26, 03-801 Warszawa o wydanie pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza dla instalacji innej niż energetyczne o mocy powyżej 1 MW zlokalizowanej w Tomaszowie Maz. przy ul. Włókienniczej 12/18 z jednoczesnym wygaszeniem decyzji z dnia 22.10.2013 r., znak: ZRO.6224.5.2013
4.
Zakres przedmiotowy dokumentu
Wniosek FRITO LAY Sp. z o.o., ul. Zamoyskiego 24/26, 03-801 Warszawa o wydanie pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza dla instalacji innej niż energetyczne o mocy powyżej 1 MW zlokalizowanej w Tomaszowie Maz. przy ul. Włókienniczej 12/18 z jednoczesnym wygaszeniem decyzji z dnia 22.10.2013 r., znak: ZRO.6224.5.2013
Obszar którego dokument dotyczy
5.
Województwo
łódzkie
6.
Powiat
tomaszowski
7.
Gmina
Tomaszów Mazowiecki
Sprawa
8.
Znak sprawy
ZRO.6224.7.2021
9.
Dokument wytworzył
Frito Lay Sp. z o.o.
10.
Data wpływu dokumentu
2021-06-22
11.
Data wydania dokumentu
12.
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy
13.
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania
14.
Nazwa organu
Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Maz.
15.
Siedziba
ul. Św. Antoniego 41
16.
Telefon
44 724 21 27 wew. 270
17.
Email
bostalowska@powiat-tomaszowski.pl
18.
Dokument uległ zniszczeniu
NIE
Wersja elektroniczna
19.
Załączniki
Pozostałe informacje
20.
Czy dokument jest ostateczny
TAK
21.
Data zamieszczenia dokumentu
2021-07-01
22.
Uwagi
Zastrzerzenia dotyczące udostepniania informacji
23.
Informacja może być udostepniona
TAK
24.
Podstawa prawna zastrzeżenia udostepnienia
25.
Zakres udostepnienia
Numery kart innych dokumentow w sprawie
26.
Numer sprawy (nr karty/rok)
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!