Nr karty: 176/2021
Drukuj Data publikacji : 2021-06-24 11:05:11
Data modyfikacji : 2021-06-24 11:05:11
Zmodyfikowane przez : Anna Wieczorek
Dokument
1.
Rodzaj dokumentu
Koncesje, pozwolenia, zezwolenie
2.
Temat dokumentu
Ochrona powierzchni ziemi
3.
Nazwa dokumentu
zezwolenie na zbieranie odpadów
4.
Zakres przedmiotowy dokumentu
zezwolenie dla Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. na zbieranie odpadów na terenie PSZOK w Tomaszowie Maz. dz. nr ewid 6/6 obr. 5 w Tomaszowie Maz.
Obszar którego dokument dotyczy
5.
Województwo
łódzkie
6.
Powiat
tomaszowski
7.
Gmina
Tomaszów Mazowiecki
Sprawa
8.
Znak sprawy
ZRO.6233.4.2021
9.
Dokument wytworzył
Starosta Tomaszowski
10.
Data wpływu dokumentu
11.
Data wydania dokumentu
2021-06-24
12.
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy
13.
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania
14.
Nazwa organu
Starostwo Powiatowe
15.
Siedziba
ul. Św. Antoniego 41, 97-200 Tomaszów Maz.
16.
Telefon
44 724 27 50
17.
Email
awieczorek@powiat-tomaszowski.pl
18.
Dokument uległ zniszczeniu
NIE
Wersja elektroniczna
19.
Załączniki
Pozostałe informacje
20.
Czy dokument jest ostateczny
NIE
21.
Data zamieszczenia dokumentu
2021-06-24
22.
Uwagi
Zastrzerzenia dotyczące udostepniania informacji
23.
Informacja może być udostepniona
TAK
24.
Podstawa prawna zastrzeżenia udostepnienia
25.
Zakres udostepnienia
Numery kart innych dokumentow w sprawie
26.
Numer sprawy (nr karty/rok)
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!