Nr karty: 147/2021
Drukuj Data publikacji : 2021-06-08 12:18:31
Data modyfikacji :
2021-06-08 12:20:22

Zmodyfikowane przez : Barbara Ostałowska
Dokument
1.
Rodzaj dokumentu
Zgłoszenia
2.
Temat dokumentu
Ochrona powietrza
3.
Nazwa dokumentu
Zgłoszenie instalacji: zbiornik magazynowy paliw płynnych – oleju napędowego o pojemności 50 000 dm3 zlokalizowanej w Smardzewicach na działce o nr ewid. 1549/4 przedłożone przez Tomaszowskie Kopalnie Surowców Mineralnych ,,Biała Góra” Sp. z o.o., ul. B. Łozińskiego 6, 97-213 Smardzewice
4.
Zakres przedmiotowy dokumentu
Zgłoszenie instalacji: zbiornik magazynowy paliw płynnych – oleju napędowego o pojemności 50 000 dm3 zlokalizowanej w Smardzewicach na działce o nr ewid. 1549/4 przedłożone przez Tomaszowskie Kopalnie Surowców Mineralnych ,,Biała Góra” Sp. z o.o., ul. B. Łozińskiego 6, 97-213 Smardzewice
Obszar którego dokument dotyczy
5.
Województwo
łódzkie
6.
Powiat
tomaszowski
7.
Gmina
Tomaszów Mazowiecki
Sprawa
8.
Znak sprawy
ZRO.6221.22.2021
9.
Dokument wytworzył
Eko-projekt Sp. z o.o. S.k.
10.
Data wpływu dokumentu
2021-05-14
11.
Data wydania dokumentu
12.
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy
13.
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania
14.
Nazwa organu
Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Maz.
15.
Siedziba
ul. Św. Antoniego 41
16.
Telefon
724 21 27 wew. 270
17.
Email
bostalowska@powiat-tomaszowski.pl
18.
Dokument uległ zniszczeniu
NIE
Wersja elektroniczna
19.
Załączniki
Pozostałe informacje
20.
Czy dokument jest ostateczny
TAK
21.
Data zamieszczenia dokumentu
2021-06-08
22.
Uwagi
Zastrzerzenia dotyczące udostepniania informacji
23.
Informacja może być udostepniona
TAK
24.
Podstawa prawna zastrzeżenia udostepnienia
25.
Zakres udostepnienia
Numery kart innych dokumentow w sprawie
26.
Numer sprawy (nr karty/rok)
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!