Nr karty: 145/2021
Drukuj Data publikacji : 2021-06-02 12:51:42
Data modyfikacji : 2021-06-02 12:51:42
Zmodyfikowane przez : Agnieszka Jarosz
Dokument
1.
Rodzaj dokumentu
Decyzje
2.
Temat dokumentu
Inne
3.
Nazwa dokumentu
pozwolenie na budowę
4.
Zakres przedmiotowy dokumentu
pozwolenie na budowę elektrowni fotowoltaicznej "Roszkowa Wola E" o mocy przyłączeniowej 1MW wraz z instalacjami i urządzeniami budowlanymi na działkach o nr ewid. 218 i 219/3 w Roszkowej Woli, gm. Rzeczyca
Obszar którego dokument dotyczy
5.
Województwo
łódzkie
6.
Powiat
tomaszowski
7.
Gmina
Rzeczyca
Sprawa
8.
Znak sprawy
WAB.6740.261.2021
9.
Dokument wytworzył
Starosta Tomaszowski
10.
Data wpływu dokumentu
11.
Data wydania dokumentu
2021-06-02
12.
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy
13.
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania
14.
Nazwa organu
Starostwo Powiatowe
15.
Siedziba
Tomaszów Maz.
16.
Telefon
44 724 21 27
17.
Email
ajarosz@powiat-tomaszowski.pl
18.
Dokument uległ zniszczeniu
NIE
Wersja elektroniczna
19.
Załączniki
Pozostałe informacje
20.
Czy dokument jest ostateczny
NIE
21.
Data zamieszczenia dokumentu
2021-06-02
22.
Uwagi
Zastrzerzenia dotyczące udostepniania informacji
23.
Informacja może być udostepniona
TAK
24.
Podstawa prawna zastrzeżenia udostepnienia
25.
Zakres udostepnienia
Numery kart innych dokumentow w sprawie
26.
Numer sprawy (nr karty/rok)
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!