Nr karty: 123/2024
Drukuj Data publikacji : 2024-05-29 12:45:02
Data modyfikacji : 2024-05-29 12:45:02
Zmodyfikowane przez : Ostałowska Barbara
Dokument
1.
Rodzaj dokumentu
Zgłoszenia
2.
Temat dokumentu
Ochrona powietrza
3.
Nazwa dokumentu
Zgłoszenie przedłożone przez Mondelez Polska Production Sp. z o.o., ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa dotyczące instalacji energetycznego spalania paliw opalanej gazem ziemnym i olejem napędowym oraz instalacji ładowania wózków (akumulatorownia) zlokalizowanych na terenie firmy Mondelez Polska Production Sp. z o.o. Zakład Produkcji Przekąsek w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Wysoka 31, 97-200 Tomaszów Maz.
4.
Zakres przedmiotowy dokumentu
Zgłoszenie przedłożone przez Mondelez Polska Production Sp. z o.o., ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa za pośrednictwem pełnomocnika dotyczące instalacji energetycznego spalania paliw opalanej gazem ziemnym i olejem napędowym oraz instalacji ładowania wózków (akumulatorownia) zlokalizowanych na terenie firmy Mondelez Polska Production Sp. z o.o. Zakład Produkcji Przekąsek w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Wysoka 31, 97-200 Tomaszów Maz.
Obszar którego dokument dotyczy
5.
Województwo
łódzkie
6.
Powiat
tomaszowski
7.
Gmina
Tomaszów Mazowiecki
Sprawa
8.
Znak sprawy
ZRO.6221.5.2024
9.
Dokument wytworzył
pełnomocnik Mondelez Polska Production Sp. z o.o.
10.
Data wpływu dokumentu
2024-01-22
11.
Data wydania dokumentu
12.
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy
13.
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania
14.
Nazwa organu
Starostwo Powiatowe
15.
Siedziba
ul. Św. Antoniego 41, 97-200 Tomaszów Maz.
16.
Telefon
44 724 21 27 wew. 237
17.
Email
bostalowska@powiat-tomaszowski.pl
18.
Dokument uległ zniszczeniu
NIE
Wersja elektroniczna
19.
Załączniki
Pozostałe informacje
20.
Czy dokument jest ostateczny
TAK
21.
Data zamieszczenia dokumentu
2024-05-29
22.
Uwagi
Zastrzerzenia dotyczące udostepniania informacji
23.
Informacja może być udostepniona
TAK
24.
Podstawa prawna zastrzeżenia udostepnienia
25.
Zakres udostepnienia
Numery kart innych dokumentow w sprawie
26.
Numer sprawy (nr karty/rok)
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!