Nr karty: 123/2023
Drukuj Data publikacji : 2023-06-14 15:14:10
Data modyfikacji : 2023-06-14 15:14:10
Zmodyfikowane przez : Ostałowska Barbara
Dokument
1.
Rodzaj dokumentu
Wnioski o wydanie decyzji
2.
Temat dokumentu
Ochrona powietrza
3.
Nazwa dokumentu
Wniosek Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 136, 97-200 Tomaszów Maz. o zmianę decyzji Starosty Tomaszowskiego z dnia 07.09.2006 r., znak: ZRO.7645-zn/3/06 z późniejszymi zmianami udzielającej Zakładowi Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do produkcji ciepła na potrzeby budownictwa mieszkaniowego i instytucji miasta Tomaszowa Mazowieckiego podłączonych do sieci ciepłowniczej.
4.
Zakres przedmiotowy dokumentu
Wniosek Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 136, 97-200 Tomaszów Maz. o zmianę decyzji Starosty Tomaszowskiego z dnia 07.09.2006 r., znak: ZRO.7645-zn/3/06 z późniejszymi zmianami udzielającej Zakładowi Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do produkcji ciepła na potrzeby budownictwa mieszkaniowego i instytucji miasta Tomaszowa Mazowieckiego podłączonych do sieci ciepłowniczej.
Obszar którego dokument dotyczy
5.
Województwo
łódzkie
6.
Powiat
tomaszowski
7.
Gmina
Tomaszów Mazowiecki
Sprawa
8.
Znak sprawy
ZRO.6222.15.2023
9.
Dokument wytworzył
Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o.
10.
Data wpływu dokumentu
2023-06-01
11.
Data wydania dokumentu
12.
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy
13.
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania
14.
Nazwa organu
Starostwo Powiatowe
15.
Siedziba
ul. Św. Antoniego 41, 97-200 Tomaszów Maz.
16.
Telefon
44 724 21 27 wew. 237
17.
Email
bostalowska@powiat-tomaszowski.pl
18.
Dokument uległ zniszczeniu
NIE
Wersja elektroniczna
19.
Załączniki
Pozostałe informacje
20.
Czy dokument jest ostateczny
TAK
21.
Data zamieszczenia dokumentu
2023-06-14
22.
Uwagi
zastosowano art. 146j Poś
Zastrzerzenia dotyczące udostepniania informacji
23.
Informacja może być udostepniona
TAK
24.
Podstawa prawna zastrzeżenia udostepnienia
25.
Zakres udostepnienia
Numery kart innych dokumentow w sprawie
26.
Numer sprawy (nr karty/rok)
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!