Nr karty: 118/2021
Drukuj Data publikacji : 2021-05-06 09:05:49
Data modyfikacji : 2021-05-06 09:05:49
Zmodyfikowane przez : Kalina Zysiak
Dokument
1.
Rodzaj dokumentu
Wnioski o wydanie decyzji
2.
Temat dokumentu
Ochrona zwierząt oraz roślin
3.
Nazwa dokumentu
Wniosek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Tomaszowie Maz. o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew
4.
Zakres przedmiotowy dokumentu
Wniosek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Tomaszowie Maz. o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew z działki Nr 700 obręb 23 w Tomaszowie Maz.
Obszar którego dokument dotyczy
5.
Województwo
łódzkie
6.
Powiat
tomaszowski
7.
Gmina
Tomaszów Mazowiecki
Sprawa
8.
Znak sprawy
ZRO.6120.47.2021
9.
Dokument wytworzył
Dyrektor Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 4 w Tomaszowie Maz.
10.
Data wpływu dokumentu
2021-04-19
11.
Data wydania dokumentu
12.
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy
13.
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania
14.
Nazwa organu
Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Maz.
15.
Siedziba
97-200 Tomaszów Maz., ul. św. Antoniego 41
16.
Telefon
44 - 724 27 50
17.
Email
kzysiak@powiat-tomaszowski.pl
18.
Dokument uległ zniszczeniu
NIE
Wersja elektroniczna
19.
Załączniki
Pozostałe informacje
20.
Czy dokument jest ostateczny
TAK
21.
Data zamieszczenia dokumentu
2021-05-06
22.
Uwagi
Zastrzerzenia dotyczące udostepniania informacji
23.
Informacja może być udostepniona
TAK
24.
Podstawa prawna zastrzeżenia udostepnienia
25.
Zakres udostepnienia
Numery kart innych dokumentow w sprawie
26.
Numer sprawy (nr karty/rok)
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!