Nr karty: 110/2023
Drukuj Data publikacji : 2023-05-22 14:09:09
Data modyfikacji :
2023-05-29 14:26:21

Zmodyfikowane przez : Gołdys Gracjan
Dokument
1.
Rodzaj dokumentu
Wnioski o wydanie decyzji
2.
Temat dokumentu
Ochrona zwierząt oraz roślin
3.
Nazwa dokumentu
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów
4.
Zakres przedmiotowy dokumentu
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę 4 szt. drzew rosnących na działce o Nr. ewid 127, obr Kolonia Rokiciny - gmina Rokiciny
Obszar którego dokument dotyczy
5.
Województwo
łódzkie
6.
Powiat
tomaszowski
7.
Gmina
Rokiciny
Sprawa
8.
Znak sprawy
ZRO.6120.47.2023
9.
Dokument wytworzył
Gmina Rokiciny
10.
Data wpływu dokumentu
2023-05-18
11.
Data wydania dokumentu
12.
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy
13.
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania
14.
Nazwa organu
Starostwo powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim
15.
Siedziba
ul. Św Antoniego 41
16.
Telefon
044724750 wew.205
17.
Email
srodowisko@powiat-tomaszowski.pl
18.
Dokument uległ zniszczeniu
NIE
Wersja elektroniczna
19.
Załączniki
Pozostałe informacje
20.
Czy dokument jest ostateczny
TAK
21.
Data zamieszczenia dokumentu
2023-05-22
22.
Uwagi
Zastrzerzenia dotyczące udostepniania informacji
23.
Informacja może być udostepniona
TAK
24.
Podstawa prawna zastrzeżenia udostepnienia
25.
Zakres udostepnienia
Numery kart innych dokumentow w sprawie
26.
Numer sprawy (nr karty/rok)
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!