Nr karty: 104/2021
Drukuj Data publikacji : 2021-04-22 15:28:32
Data modyfikacji :
2021-04-22 15:30:32

Zmodyfikowane przez : Kocjan Anna
Dokument
1.
Rodzaj dokumentu
Wnioski o wydanie decyzji
2.
Temat dokumentu
Inne
3.
Nazwa dokumentu
Wniosek o pozwolenie na budowę.
4.
Zakres przedmiotowy dokumentu
Wniosek z dnia 12.04.2021r. (data wpływu do tut. Starostwa w dniu 13.04.2021r.) o pozwolenie na budowę farmy fotowoltaicznej "Ujazd II" o mocy zainstalowanej do 1 MW, na działce o nr ewid. 48/2, w obrębie ewid. Bronisławów, gm. Ujazd.
Obszar którego dokument dotyczy
5.
Województwo
łódzkie
6.
Powiat
tomaszowski
7.
Gmina
Ujazd
Sprawa
8.
Znak sprawy
WAB.6740.263.2021
9.
Dokument wytworzył
Energy Solar 61 Sp. z o. o.
10.
Data wpływu dokumentu
2021-04-13
11.
Data wydania dokumentu
12.
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy
13.
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania
14.
Nazwa organu
Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Maz.
15.
Siedziba
ul. św. Antoniego 41, 97-200 Tomaszów Maz.
16.
Telefon
447242127
17.
Email
akocjan@powiat-tomaszowski.pl
18.
Dokument uległ zniszczeniu
NIE
Wersja elektroniczna
19.
Załączniki
Pozostałe informacje
20.
Czy dokument jest ostateczny
TAK
21.
Data zamieszczenia dokumentu
2021-04-22
22.
Uwagi
Zastrzerzenia dotyczące udostepniania informacji
23.
Informacja może być udostepniona
TAK
24.
Podstawa prawna zastrzeżenia udostepnienia
25.
Zakres udostepnienia
Numery kart innych dokumentow w sprawie
26.
Numer sprawy (nr karty/rok)
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!