Strony:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nastźpna strona  Last ›
Znaleziono : 325
Nr karty
Rodzaj / Temat dokumentu
Nazwa / zakres dokumentu
Data / znak sprawy
296/2023
Zobacz szczegóły Decyzje
Ochrona zwierząt oraz roślin
Umorzenie wniosku w sprawie zmiany decyzji Starosty Tomaszowskiego
Decyzja umarzająca na wniosek Wójta Gminy Rzeczyca dotycząca zmiany decyzji Starosty Tomaszowskiego z dnia 30 marca 2022r., znak: ZRO.6120.178.2021 w zakresie dotyczącym wykonania nasadzeń zastępczych.
0000-00-00
ZRO.6120.116.2023
295/2023
Zobacz szczegóły Decyzje
Ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na wycinkę drzew
Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa rosnącego na działce nr ewid. 513/2 obręb 3 - teren zieleni przyległy do ul. Ks. J. Popiełuszki w Tomaszowie Mazowieckim.
0000-00-00
ZRO.6120.94.2023
294/2023
Zobacz szczegóły Decyzje
Ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na wycinkę drzew
Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa rosnącego na działce nr ewid.790 obręb 23 przy ul. Polnej 56a w Tomaszowe Mazowieckim.
0000-00-00
ZRO.6120.99.2023
293/2023
Zobacz szczegóły Decyzje
Ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na wycinkę drzew
Zezwolenie na usunięcie 8 szt. drzew rosnących na działce o nr ewid. 224- pas drogi gminnej Nr 116407E ul. Sadowa, obręb Kolonia Zawada-Dąbrowa w Tomaszowie Mazowieckim.
0000-00-00
ZRO.6120.82.2023
292/2023
Zobacz szczegóły Polityki, strategie, plany lub programy
Inne
Projekt „ Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Tomaszowskiego na lata 2024–2028 z perspektywą do roku 2032” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko dotycząca Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Tomaszowskiego na lata 2024–2028 z perspektywą do
0000-00-00
ZRO.273.1.2023
291/2023
Zobacz szczegóły Decyzje
Ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na wycinkę drzew
Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa rosnącego na działce nr ewid. 304/15 obręb 12 przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 15 w Tomaszowie Mazowieckim.
0000-00-00
ZRO.6120.98.2023
290/2023
Zobacz szczegóły Zgłoszenia
Ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Zgłoszenie przedłożone przez P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem pełnomocnika, instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne TOM3321A zlokalizowanej w Tomaszowie Maz., dz. nr 163/62, obr. 0004
Zgłoszenie przedłożone przez P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem pełnomocnika, instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne TOM3321A zlokalizowanej w Tomaszowie Maz., dz. nr 163/62, obr. 0004
0000-00-00
ZRO.6221.41.2023
289/2023
Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew rosnących na działce nr 888 obręb 24 - pas drogowy Nr 116619E ul. Kalinowej w Tomaszowie Mazowieckim.
0000-00-00
ZRO.6120.129.2023
288/2023
Decyzje
Ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zmieniająca zezwolenie na wycinkę drzew
Decyzja zmieniająca zezwolenie na wycinkę drzew z dnia 07.11.2022r., znak: ZRO.6120.1012.2022 w zakresie dotyczącym zmiany lokalizacji i terminu wykonania nasadzeń zastępczych.
0000-00-00
ZRO.6120.124.2023
287/2023
Zobacz szczegóły Decyzje
Ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zmieniająca zezwolenie na wycinkę drzew
Decyzja zmieniająca zezwolenie na wycinkę drzew z dnia 07.11.2022r., znak: ZRO.6120.101.2022 w zakresie dotyczącym zmiany lokalizacji i terminu wykonania nasadzeń zastępczych.
0000-00-00
ZRO.6120.124.2023
Strony:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nastźpna strona  Last ›
Znaleziono : 325
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!