Strony:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nastźpna strona  Last ›
Znaleziono : 293
Nr karty
Rodzaj / Temat dokumentu
Nazwa / zakres dokumentu
Data / znak sprawy
263/2020
Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Ochrona powierzchni ziemi
wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego
wniosek Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Maz. Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 136 w Tomaszowie Maz. o zmianę pozwolenia zintegrowanego
0000-00-00
ZRO.6222.19.2020
262/2020
Decyzje
Ochrona powietrza
Decyzja wygaszająca decyzję z dnia 09.12.2010r. znak: ZRO.7645-17/p/10 ze zm. udzielającą Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza i udzielająca nowego pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Decyzja wygaszająca decyzję z dnia 09.12.2010r. znak: ZRO.7645-17/p/10 ze zm. udzielającą Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza i udzielająca nowego pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
0000-00-00
ZRO.6224.10.2019
261/2020
Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Inne
pozwolenie na budowę
budowa farmy fotowoltaicznej Rzeczyca II o mocy zainstalowanej do 1 MW
0000-00-00
WAB.6740.905.2020
260/2020
Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Inne
pozwolenie na budowę
budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Luboszewy (odcinek IV) w gminie Lubochnia na działkach o nr ewid. 589, 247, 525 obręb Luboszewy
0000-00-00
WAB.6740.801.2020
259/2020
Zobacz szczegóły Zgłoszenia
Ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Zgłoszenie stacji bazowej TOM4408_C zlokalizowanej w 97-215 Brzustów, dz. nr 582/1, gm. Inowłódz operatora P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa
Zgłoszenie stacji bazowej TOM4408_C zlokalizowanej w 97-215 Brzustów, dz. nr 582/1, gm. Inowłódz operatora P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa
0000-00-00
ZRO.6221.55.2020
258/2020
Zobacz szczegóły Zgłoszenia
Ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Zgłoszenie stacji bazowej TOM4450_C zlokalizowanej w 97-319 Będków, dz. nr 555, gm. Będków operatora P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa
Zgłoszenie stacji bazowej TOM4450_C zlokalizowanej w 97-319 Będków, dz. nr 555, gm. Będków operatora P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa
0000-00-00
ZRO.6221.56.2020
257/2020
Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Inne
wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę
budowa elektrowni słonecznej na działkach o nr ewid. 314, 315, 316 w obrębie Prazki, gmina Będków
0000-00-00
WAB.6740.923.2020
256/2020
Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Ochrona powierzchni ziemi
wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów
wniosek BUDEX-SZCZEPANIAK sp. j. ul. Będków kolonia 1, 97-319 Będków o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów
0000-00-00
ZRO.6233.27.2020
255/2020
Zobacz szczegóły Koncesje, pozwolenia, zezwolenie
Ochrona powierzchni ziemi
pozwolenie na wytwarzanie odpadów
decyzja uchylająca pozwolenie z dnia 20.11.2020r., znak: ZRO.6220.4.2012 i udzielająca pozwolenia na wytwarzanie odpadów Firmie "MALTOM" Smyk W. ASpłka Jawna, 97-200 Tomaszów Maz., ul. Ujezdzka 29/31
0000-00-00
ZRO.6220.2.2020
254/2020
Zobacz szczegóły Decyzje
Inne
Pozwolenie na budowę
Przebudowa stacji WN/SN - "Tomaszów 1" wraz z instalacjami i urządzeniami budowlanymi
0000-00-00
WAB.6740.672.2020
Strony:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nastźpna strona  Last ›
Znaleziono : 293
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!