Strony:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nastźpna strona  Last ›
Znaleziono : 163
Nr karty
Rodzaj / Temat dokumentu
Nazwa / zakres dokumentu
Data / znak sprawy
133/2024
Zobacz szczegóły Decyzje
Ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na wycinkę drzew
Zezwolenie na wycinkę 1 szt. drzewa rosnącego na działce Nr ewid.1360/1 - pas drogi wewnętrznej, obręb Inowłódz, gmina Inowłódz.
0000-00-00
ZRO.6120.50.2024
132/2024
Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę 6 szt.drzew z działki nr ewid.189 obręb Spała, gmina Inowłódz.
0000-00-00
ZRO.6120.57.2024
131/2024
Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę 4 szt.drzew z działki nr ewid. 61/2 obręb Sangrodz, gmina Ujazd
0000-00-00
ZRO.6120.56.2024
130/2024
Zobacz szczegóły Decyzje
Ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na wycinkę drzew
Zezwolenie na usunięcie 2 szt. drzew z działki nr ewid.254 obręb 21 - pas drogowy (droga wewnętrzna), ul. Łucji w Tomaszowie Mazowieckim.
0000-00-00
ZRO.6120.41.2024
129/2024
Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę 1 szt. drzewa z działki Nr ewid.1817, obręb Inowłódz, Gmina Inowłódz.
0000-00-00
ZRO.6120.55.2024
128/2024
Zobacz szczegóły Inne dokumenty
Ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek bez rozpoznania
Wniosek bez rozpoznania dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew zlokalizowanych na działkach znajdujących się w otoczeniu lotniska o nr ewid.: 154/16, 154/7; 164; 163 obręb Glinnik I oraz 75; 74; 71/3; 768; 70; 69;68; 71/4;76/1 i 766 obręb Glinnik
0000-00-00
ZRO.6120.36.2024
127/2024
Zobacz szczegóły Decyzje
Ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na wycinkę 4 szt. drzew; umorzenie zezwolenia na wycinkę 2 szt. drzew
Zezwolenie na wycinkę 4 szt. drzew rosnących na działce nr ewid. 498/1, pas drogi gminnej Nr 106270E, obręb Chrusty Stare gmina Rokiciny; umorzenie zezwolenia na wycinkę 2 szt. drzew rosnących na działce nr ewid. 498/1, pas drogi gminnej Nr 106270E, obręb
0000-00-00
ZRO.6120.32.2024
126/2024
Zobacz szczegóły Zgłoszenia
Ochrona powietrza
Aktualizacja zgłoszenia przedłożona przez Roldrob S.A., ul. Warszawska 168/172, 97-200 Tomaszów Maz. dotycząca instalacji energetycznego spalania paliw zlokalizowanej na terenie zakładu Roldrob S.A., ul. Warszawska 168/172, 97-200 Tomaszów Maz.
Aktualizacja zgłoszenia przedłożona przez Roldrob S.A., ul. Warszawska 168/172, 97-200 Tomaszów Maz. dotycząca instalacji energetycznego spalania paliw zlokalizowanej na terenie zakładu Roldrob S.A., ul. Warszawska 168/172, 97-200 Tomaszów Maz.
0000-00-00
ZRO.6221.27.2024
125/2024
Zobacz szczegóły Zgłoszenia
Ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Zgłoszenie przedłożone przez P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem pełnomocnika, dotyczące instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne TOM3314A zlokalizowanej w 97-200 Tomaszów Maz., ul. Barlickiego 35A, dz. nr 186/4 obr. 0009
Zgłoszenie przedłożone przez P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem pełnomocnika, dotyczące instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne TOM3314A zlokalizowanej w 97-200 Tomaszów Maz., ul. Barlickiego 35A, dz. nr 186/4 obr. 0009
0000-00-00
ZRO.6221.30.2024
124/2024
Zobacz szczegóły Decyzje
Ochrona powietrza
Decyzja Starosty Tomaszowskiego wydana dla Mondelez Polska Production Sp. z o.o., ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa udzielająca pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji technologicznych zakładu Mondelez Polska Production Sp. z
Decyzja Starosty Tomaszowskiego wydana dla Mondelez Polska Production Sp. z o.o., ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa udzielająca pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji technologicznych zakładu Mondelez Polska Production Sp. z
0000-00-00
ZRO.6224.5.2024
Strony:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nastźpna strona  Last ›
Znaleziono : 163
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!