Strony:  1 2 3 4 5 6 Nastźpna strona  Last ›
Znaleziono : 76
Nr karty
Rodzaj / Temat dokumentu
Nazwa / zakres dokumentu
Data / znak sprawy
76/2024
Zobacz szczegóły Decyzje
Ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na wycinkę drzew
Zezwolenie na wycinkę 5 szt. drzew rosnących na działce nr ewid. 692/6 obręb 13 - teren parku linowego przy ul. P.C.K. 10 a w Tomaszowie Mazowieckim.
0000-00-00
ZRO.6120.20.2024
75/2024
Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów
Zezwolenie na wycinkę 1 szt. drzewa rosnacego na działce nr ewid. 736/14 obręb 23 teren Rodzinnych Ogrodów Działkowych ,,WAPIENNIKI" (działka ogrodnicza Nr 56) w Tomaszowie Mazowieckim.
0000-00-00
ZRO.6120.35.2024
74/2024
Zobacz szczegóły Decyzje
Ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na wycinkę drzew
Zezwolenie na usunięcie 3 szt. drzew z działki Nr ewid. 256/6 obręb 7 przy ul. Szczęśliwej 40 w Tomaszowie Mazowieckim.
0000-00-00
ZRO.6120.15.2024
73/2024
Zobacz szczegóły Zgłoszenia
Ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Zgłoszenie stacji bazowej telefonii komórkowej BT 35722_SPAŁA (OTP)
Zgłoszenie przez Towerlink Poland Sp. z o.o. za pośrednictwem pełnomocnika stacji bazowej telefonii komórkowej BT 35722_SPAŁA (OTP) zlokalizowanej w 97-215 Spała, dz. nr 54/7
0000-00-00
ZRO.6221.16.2024
72/2024
Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Ochrona powierzchni ziemi
wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
wniosek "F.D.S. Polska" sp. z o.o., ul. Wysoka 15/17,l 97-200 Tomaszów Maz. o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
0000-00-00
ZRO.6220.2.2024
71/2024
Zobacz szczegóły Decyzje
Ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na wycinkę drzew
Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa z działki nr ewid. 396, pas drogi wewnętrznej, obręb Roszkowa Wola, Gmina Rzeczyca.
0000-00-00
ZRO.6120.31.2024
70/2024
Zobacz szczegóły Decyzje
Ochrona zwierząt oraz roślin
Umorzenie zezwolenia na wycinkę drzew
Umorzenie zezwolenia na wycinkę 1 szt. drzew z działki nr ewid. 229 - pas drogi gminnej Nr 116668E ul. Długiej, obręb Cekanów , Gmina Tomaszów Mazowiecki
0000-00-00
ZRO.6120.12.2024
69/2024
Zobacz szczegóły Decyzje
Ochrona zwierząt oraz roślin
Umorzenie zezwolenia na wycinkę drzew
Umorzenie zezwolenia na wycinkę 1 szt.drzewa z działki nr ewid. 212/1 obręb Kolonia Rokiciny, Gmina Rokiciny.
0000-00-00
ZRO.6120.28.2024
68/2024
Zobacz szczegóły Decyzje
Ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na wycinkę drzew
Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa rosnącego na działce nr ewid. 392- pas drogi wewnętrznej, obręb Żelechlinek, Gmina Żelechlinek.
0000-00-00
ZRO.6120.13.2024
67/2024
Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę 1 szt. drzewa z działki nr ewid.340 obręb Kolonia Zawada- Dąbrowa, gmina Tomaszów Mazoiwecki.
0000-00-00
ZRO.6120.34.2024
Strony:  1 2 3 4 5 6 Nastźpna strona  Last ›
Znaleziono : 76
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!