Strony:  1 2 3 4 5 6 Nastźpna strona  Last ›
Znaleziono : 325
Nr karty
Rodzaj / Temat dokumentu
Nazwa / zakres dokumentu
Data / znak sprawy
327/2023
Zobacz szczegóły Decyzje
Ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na wycinkę drzew
Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa (dwupniowe) rosnacego na działce nr ewid. 494/14 obręb 24 pas drogowy drogi publicznej Nr 116710E ul. Dr Seweryna Sterlinga w Tomaszowie Maz.
0000-00-00
ZRO.6120.95.2023
326/2023
Zobacz szczegóły Decyzje
Ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na wycinkę drzew
Zezwolenie na usunięcie 2 szt. drzew rosnących na działce o nr ewid. 217 obręb 7 - pas drogowy drogi gminnej Nr 116705E ul. Sosnowa w Tomaszowie Maz.
0000-00-00
ZRO.6120.111.2023
325/2023
Zobacz szczegóły Decyzje
Ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na wycinkę drzew
Zezwolenie na usunięcie 13 szt. drzew rosnących n działce o nr ewid. 1169/2 obręb Rzeczyca, gmina Rzeczyca.
0000-00-00
ZRO.6120.109.2023
324/2023
Zobacz szczegóły Decyzje
Ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na wycinkę drzew
Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa rosnącego na działce nr 545/4, obręb Brzustów, gmina Inowłódz.
0000-00-00
ZRO.6120.106.2023
323/2023
Zobacz szczegóły Decyzje
Ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na wycinkę drzew
Zezwolenie na usunięcie 2 szt. drzew rosnących na działce nr ewid. 206, pas drogi wewnętrznej, obręb Żądłowice, gmina Inowłódz.
0000-00-00
ZRO.6120.107.2023
322/2023
Zobacz szczegóły Zgłoszenia
Ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne - stacja bazowa TOM3310A
Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne - stacja bazowa TOM3310A zlokalizowana na dz. nr 306 obr. 0017 Tomaszów Maz. przez P4 Sp. z o.o. ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa
0000-00-00
ZRO.6221.55.2023
321/2023
Zobacz szczegóły Zgłoszenia
Ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne
Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne - stacja bazowa BT30533 POGORZAŁE ŁUGI w Chrustach Nowych ul. Główna 2 gm. Rokicuny należaca do TOWERLINK POLAND Sp. z o.o. ul. Kasprzaka 4, 01-211 Warszawa (pierwotne zgłoszenie: POLKOMTEL S.A.
0000-00-00
ZRO.6221.6.2012
320/2023
Zobacz szczegóły Zgłoszenia
Ochrona powietrza
Aktualizacja zgłoszenia instalacji energetycznej o nominalnej mocy cieplnej 1,5 MW przedłożona przez Roldrob S.A. ul. Warszawska168/172, 97-200 Tomaszów Maz.
Aktualizacja zgłoszenia instalacji energetycznej o nominalnej mocy cieplnej 1,5 MW przedłożona przez Roldrob S.A. ul. Warszawska168/172, 97-200 Tomaszów Maz.
0000-00-00
ZRO.6221.53.2023
319/2023
Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Ochrona powierzchni ziemi
wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego
Wniosek Roldrob S.A. ul. Warszawska168/172, 97-200 Tomaszów Maz. o zmianę pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do uboju drobiu i do produkcji i przetwórstwa produktów spożywczych z surowych produktów pochodzenia zwierzęcego
0000-00-00
ZRO.6222.22.2023
318/2023
Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Ochrona powietrza
Wniosek przedłożony przez: Produkcja Elementów Betonowych Wioletta Krawczyk S.C., Brzustów 236, 97-215 Inowłódz o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji silosów.
Wniosek przedłożony przez: Produkcja Elementów Betonowych Wioletta Krawczyk S.C., Brzustów 236, 97-215 Inowłódz o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji silosów.
0000-00-00
ZRO.6224.16.2023
Strony:  1 2 3 4 5 6 Nastźpna strona  Last ›
Znaleziono : 325
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!